SyRI

INFORMASI

Selamat datang ke Sistem Penyelidikan Dan Inovasi(SYRi). Sistem ini merupakan pusat pengumpulan data penyelidikan, penerbitan, pembentangan, inovasi, harta intelek dan komersilan bagi Politeknik dan Kolej Komuniti. Sistem ini hanya boleh diakses oleh staf JPPKK, institusi Politeknik, institusi Kolej Komuniti dan pegawai yang memilih opsyen skim DH sahaja. Adalah menjadi tanggungjawab setiap pegawai untuk memastikan data dikemaskini dari semasa ke semasa. Untuk keterangan lanjut, sila hubungi Pentadbir Sistem :

Pusat Penyelidikan Dan Inovasi (PPI)
Jabatan Pendidikan Politeknik dan Kolej Komuniti (JPPKK)
Kementerian Pendidikan Malaysia
Aras 3, Galeria PjH, Presint 4
62100 PUTRAJAYA
Telefon : 03-8891 9000
Faks : 03-8891 9300

Login Staf